• 21.jpg
  • 22.jpg
  • 23.jpg
  • 31.jpg
  • 32.jpg
  • 33.jpg
  • 34.jpg
  • 36.jpg

Bollnäs kommun

Vad tycker du om våra sport- och idrottsanläggningar?

Enkät

 

Fritidsenheten i Bollnäs kommun arbetar aktivt för att främja folkhälsan och skapa förutsättningar för ett friskare liv för dig som bor och verkar i kommunen. Vårt mål är att bedriva fritidsverksamheten med bästa möjliga service gentemot våra kommuninvånare i samverkan med föreningsliv, skola samt andra kommuner och aktörer. 

Dina synpunkter är viktiga för oss och för den fortsatta utvecklingen av våra anläggningar och verksamheter. 

 

Klicka här för att komma till enkäten