• Ut_Njut-001.jpg
  • Ut_Njut-002.jpg

I arbetet ingår invändig renovering av simhallsdelen inklusive tätskikt och bassängkonstruktioner. Bassängerna kommer sedan att kläs in i stål.

– Stålinklädnad av simbassänger är en vanlig renoveringsåtgärd som ett flertal kommuner med liknande förutsättningar genomfört med utmärkta resultat. Den samlade bedömningen är att det är den bäst lämpade metoden för Arbrå simhall, säger Petter Bäckebjörk, fastighetsförvaltare och projektansvarig.

Bassängernas reningsverk, klortillverkning samt in- och utlopp kommer att anpassas till de nya konstruktionerna.
I samband med renoveringen kommer även ventilation med tillhörande styrning att bytas. Ny el och belysning samt utrymningslarm installeras.

En tillgänglighetsanpassning utförs samtidigt i simhallen, då ett separat omklädningsrum med RWC-toalett och dusch kommer att byggas.

Bastu, duschrum samt omklädningsrummen som nyttjas av badgäster omfattas inte, men kommer pga ventilationsarbetet att stängas av under tiden renoveringsarbetet pågår. Gymgäster hänvisas därför till omklädningsrummen i idrottshallen.

En viss begränsning i parkeringsmöjligheterna utanför Arbrå sporthall kommer att märkas av under renoveringstiden.

Simundervisningen för eleverna i Arbrå och Vallsta skolor kommer att bedrivas i Bollnäs Simhall läsåret 2019/20.

Arbetet beräknas pågå till augusti 2020.

Ett friskare liv i Bollnäs

Skidspårens status

Träna med egen PT?

Träningsskolan

Gruppträningsschema