Loffe Kidz

 

Välkommen till våra barn- och ungdomsaktiviteter!

Våra olika barn och ungdomsaktiviteter vänder sig till åldrarna  2-12 år och är olika fomer av ledarledd lek, gympa och träning, i vatten eller på land. Vi använder redskap, lekar och musik för att utveckla de motoriska färdigheterna som att hoppa, klättra, rulla, krypa, balansera och springa. Träningen följer barnens och ungdomarnas motoriska utveckling och färdigheter.

Läs mer om varje koncept nedan!

Anmälan är nu öppen!

Terminsstart hösten 2020: Vecka 37. Höstterminen består av 12 tillfällen.
Avgift: Alla aktiviteter kostar 650 kronor och betalas på plats på aktuell anläggning.
När du anmäler ditt barn till flera aktiviteter betalar du halva priset för aktivitet två. Den reducerade avgiften gäller när ett och samma barn deltar i flera aktiviteter.
Anmälan är bindande.
Anmälan: är nu öppen. Länk till anmälan här.
Kontakt: Välkommen att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar!
Tfn 0278-252 40 

 

Schema höstterminen 2020

Aktivitet Åldersgrupp Dag Tid Plats
Nordic Kidz 6-8 år Måndagar Kl 17.30 Bollnäs Sporthall
Aqua Junior 9-12 år Måndagar Kl 17.15 Arbrå Simhall
Nordic Junior 9-12 år Måndagar Kl 18.30 Bollnäs Sporthall
Familjeträning 2-3 år + vuxen Tisdagar Kl 17.00 Bollnäs Sporthall
Familjeträning 4-5 år + vuxen Onsdagar Kl 17.00 Bollnäs Sporthall
Aqua Kidz 6-8 år Onsdagar Kl 17.00 Bollnäs Simhall
Nordic Kidz 4-5 år Onsdagar Kl 18.00 Bollnäs Sporthall
Aqua Junior 9-12 år Onsdagar Kl 18.00 Bollnäs Simhall
Familjeträning 2-5 år + vuxen Torsdagar Kl 17.30 Arbrå Sporthall
Familjeträning 2-5 år + vuxen Torsdagar Kl 17.30 Kilafors Sporthall

Schemat är preliminärt och gäller med reservation för eventuella ändringar!

 

Våra koncept

 

Nordic Kidz LoggaFamiljeträning 2-3 år, 4-5 år (Bollnäs) samt 2-5 år (Arbrå & Kilafors)
I denna grupp deltar en förälder eller annan vuxen aktivt i gympan tillsammans med barnet för att engagera, uppmuntra och ha roligt.  Instruktören presenterar olika stationer med redskap som barnet och föräldern upptäcker och utforskar tillsammans. Lekar och musik lockar till skratt och utvecklar gemenskapen bland barn och föräldrar.

 

Nordic Kidz LoggaNordic Kidz för barn 4-5 år
I den här åldern börjar barnen bli mer nyfikna och upptäcker nya sätt att röra sig. Vi fortsätter med övningar och lekar som utvecklar barnets balans, koordination och motorik. Instruktörerna uppmuntrar till att prova på nya saker om barnet är moget för det. I denna grupp deltar barnet utan förälder. Det är bra om barnet hunnit äta något och gått på toaletten innan passet startar.

 

Nordic Kidz LoggaNordic Kidz för barn 6-8 år
I den här gruppen får barnen prova på nya övningar och utmaningar. Gruppen leker och rör sig tillsammans på ett mer organiserat sätt som skapar glädje och god sammanhållning.
Målet är att skapa grunden för positiva upplevelser kring fysisk aktivitet. I denna grupp deltar barnet utan förälder.

 

Nordic Junior LoggaNordic Junior™ för barn 9-12 år
Vårt koncept för barn i åldrar 9–12 år. Även här använder vi oss av redskap, lekar och musik för att utveckla de motoriska färdigheterna men på ett lite mer avancerat sätt än i Kidz-konceptet. Vi testar bland annat cirkelträning, hinderbanor, bollövningar, konditionspass samt styrketräning.

 

Aqua Kidz LoggaAqua Kidz™
Ett vattenträningskoncept för barn i åldern 6–8 år. Med vattnet som utgångspunkt körs en kombination av lek, övningar, träning och enklare simsättsundervisning. Passet är konditions-, balans-, och koordinationsförbättrande och lär barnen att lita på vatten som underlag.

 

Aqua Junior LoggaAqua Junior™
Ett vattenträningskoncept för barn i åldrarna 9–12 år. Vi blandar vattenglädje med träning på ett roligt och fartfyllt sätt. Varje pass har ett nytt tema och vi kommer bland annat prova de fyra simsätten, livräddning, bad och isvett samt olika former av vattenträning såsom hinderbanor och stationsträning. Det finns även möjlighet att ta simmärken.

Observera att förkunskapskravet för att delta i Aqua Junior är simkunnighet 200 meter utan flythjälpmedel.

 

Frågor och svar om våra barn- och ungdomsaktiviteter

Inför terminsstart får du mera information om vad som gäller specifikt för varje aktivitet. Här följer svar på några av de vanligaste frågorna.
Hittar du inte svaret på din fråga du här?
Kontakta oss så hjälper vi dig!


• På vilka Sporthallar finns Nordic Kidz och Nordic Junior?
Vi kör grupper på Bollnäs Sporthall.

• På vilka Sporthallar finns Familjeträning?
Vi kör grupper i Bollnäs, Arbrå och Kilafors Sporthall.

• På vilka Sporthallar finns Aqua Kidz och Aqua Junior?
Vi kör grupper på Bollnäs Simhall och Arbrå Simhall.

• Hur många ledare är det för varje grupp?
Det är alltid två instruktörer under Nordic Kidz/Junior och Aqua Kidz/Junior passen. På Familjeträningen är det oftast en instruktör. Alla är utbildade i Nordic Kidz-programmet innehållande pedagogik, metodik, programupplägg och barns utveckling.

• Hur är upplägget?
Aktiviteten körs terminsvis, vår med start i januari och höst med start i september. Varje lektion börjar med samling och uppvärmning. Därefter får barnen utforska olika stationer och redskap. Passet avslutas med en gemensam lek, sång eller övning. Varje lektion har återkommande teman för att barnen ska få uppleva och lära sig nya saker.

• Är det någon speciell avslutning för gruppen?
Terminen avslutas med en uppvisning för föräldrarna och barnen får diplom.

•Hur mycket kostar det?
En termin kostar 650 kronor per barn.

• Får man prova på en gång?
I mån av plats och om gruppen inte är full går det bra att prova på en gång.

 Hur anmäler jag mitt barn?
Vi släpper anmälan via hemsidan.

• Kan man anmäla sig efter kursstart?
Ja i mån av plats tar vi in efteranmälningar, dock senast 4 veckor efter kursstart. Detta för att skapa trygghet bland barnen i gruppen.

• Om mitt barn påbörjat terminen men inte vill fortsätta, får jag pengarna tillbaka?
Ja, vi betalar tillbaka halva utbildningskostnaden, dock senast 3 veckor efter terminens start. Detsamma gäller vid sjukdom, då läkarintyg krävs.

• Vad ska barnet ha på sig?
Kläder som är sköna att röra sig i. På fötterna är det lämpligt med mockasiner eller träningsskor. Barn från 6 år kan med fördel ha träningsskor på sig. Under Aqua Kidz och Aqua Junior är det badkläder som gäller. Observera att alla som ska bada måste duscha och tvätta håret innan lektionen startar!

• Får föräldrar sitta med under klasserna?
Vårt mål är att barnen ska känna sig trygga tillsammans med våra ledare och att vuxna inte närvarar under passet. Om barnet behöver extra stöd i början, går det givetvis att sitta med vid något tillfälle. Ett tips är att passa på att ta del av vårt övriga utbud av bad, gruppträning och gym under tiden ditt barn är med på Nordic Kidz.  Obs, detta gäller inte Familjeträning, 2-3 år, 4-5 år (Bollnäs) samt 2-5 år (Arbrå & Kilafors) där en förälder eller annan vuxen alltid deltar under hela passet.

• Får jag som förälder lämna Sporthallens lokaler under tiden mitt barn är på sin aktivitet?
Nej, vi vill att föräldrar/ansvarig stannar på anläggningen under passet, om vi behöver kalla på dig.

Tänk på att det är bra om barnet hunnit äta något och gått på toaletten innan passet startar. Stanna alltid hemma vid sjukdom.

Aqua Kidz LoggaNordic Kidz Logga
Nordic Junior LoggaAqua Junior Logga

 

Bollnäs Sporthall
Hedgatan 10
821 32 Bollnäs
Skicka e-post
Reception:
0278 - 250 79
Gymmet:
0278 - 252 40
Hitta hit
Öppettider

Arbrå Sporthall
Elevvägen 5
820 10 Arbrå
Skicka e-post
0278 - 252 28
Hitta hit
Öppettider

Kilafors Sporthall
Skolgatan 1
823 30 Kilafors
Skicka e-post
0278 - 252 38
Hitta hit
Öppettider

Höghammarhallen
Höghammarvägen 16
821 50 Bollnäs
Skicka e-post
0278 - 251 74
Hitta hit
Öppettider