Information om våra kort och priser

• Alla besök till våra simhallar och gym är avgiftsbelagda.

• Våra bad och träningskort gäller vid kommunens
sporthallar i Bollnäs, Arbrå, Kilafors
samt Höghammarhallen.

• I familjerabatten för bad ingår maximalt 2
vuxna och 2 barn, till och med 17 år.

• Som pensionär räknas den som uppfyller Pensionsmyndighetens
pensionsregler.

• Som studerande räknas den som kan uppvisa
studerandelegitimation utfärdat av SFS,
CSN eller motsvarande. Även studerande
på Komvux som kan styrka pågående heltidsstudier
kan utnyttja rabatten.

• Vid köp av ungdomskort skall legitimation
uppvisas. Åldergräns till gym och gruppträning
är 15 år. Undantag finns för de ungdomar
som gått Träningsskolan och till
TeenActive-pass då åldersgränsen i stället
är 13 år (läs mer här).

• Delbetalning sker med månadsinbetalning
via faktura. Du kan via din internetbank välja e-faktura. Första betalningen görs i kassan
i samband med kortköp och underteckmnande av avtal. Avtal med Delbetalning
är bindande i tolv (12) månader. Efter bindningstid kan avtalet sägas upp med en (1) månads uppsägningstid. För personer
under 18 år krävs målsmans underskrift.

• Klippkort för träning gäller gym och instruktörsledda
gruppträningspass på land och i vatten.

• Klippkort är giltiga i 24 månader från startdatum. Giltighetstiden kan ej förlängas.

• Kombinationskort gäller för gym och instruktörsledda
gruppträningspass på land och i vatten.

• Alla träningskort är personliga och kan inte
överlåtas till annan person.

• Vid förlust av kort erhålls ett nytt mot upp
visande av den kvittoremsa som tillhör kortet
(gäller inte klippkort). Utan kvittoremsa
tas en avgift ut på 100 kronor.

• Frysning av årskort eller delbetalning är
möjlig vid längre tids sjukdom, graviditet,
militär-tjänstgöring, studier på annan ort
eller flytt från orten, mot uppvisande samt
godkännande av intyg. Kortet kan frysas i
max 90 dagar per år till en avgift av 200 kr
per frysningstillfälle. Frysning av kort kan endast ske i hela månader (minimigräns 30 dagar) samt enbart framåt i tiden.

Prislista

Bollnäs Sporthall
Hedgatan 10
821 32 Bollnäs
Skicka e-post
Reception:
0278 - 250 79
Gymmet:
0278 - 252 40
Hitta hit
Öppettider

Arbrå Sporthall
Elevvägen 5
820 10 Arbrå
Skicka e-post
0278 - 252 28
Hitta hit
Öppettider

Kilafors Sporthall
Skolgatan 1
823 30 Kilafors
Skicka e-post
0278 - 252 38
Hitta hit
Öppettider

Höghammarhallen
Höghammarvägen 16
821 50 Bollnäs
Skicka e-post
0278 - 251 74
Hitta hit
Öppettider