REGLER FÖR KÖP AV ENTRÉBILJETTER OCH KORT

Allmänt
• Alla besök till Fritidsenhetens simhallar och gym är avgiftsbelagda.
• Fritidsenhetens bad- och träningskort gäller vid kommunens sim- & sporthallar i Bollnäs, Arbrå, Kilafors samt vid Höghammarhallen.
• Giltigt kort samt legitimation ska kunna visas upp vid varje besök.
• Alla kort för bad och träning är personliga och skall betraktas som en värdehandling.
• Kort får inte överlåtas eller lånas ut till annan person. Vid missbruk spärras kortet utan återbetalning. Användaren kan vid missbruk av kort stängas av från samtliga anläggningar.
• Ersättningskort för förlorat kort skrivs ut mot uppvisande av den kontrollremsa som tillhör kortet. Utan kontrollremsa kostar ersättningskortet 100 kr.

Åldersgränser gym och gruppträning
• Åldersgräns för gym och gruppträning är 15 år. Undantag finns för de ungdomar som gått Träningsskolan och för TeenActive gruppträning, då åldersgränsen istället är 13 år (läs mer på www.bollnas.se/fritid).
• Barn och ungdomar som inte uppfyller villkoren enligt ovan får ej vistas i gymmets lokaler, med undantag för ledarledda familjeträningsaktiviteter samt de särskilda barnrum som finns för medföljande barn till tränande vuxna i Bollnäs och Kilafors sporthallar.

Åldersgränser simhallar
• Barn och unga under 18 år som inte är simkunniga, är välkomna till simhallarna endast i sällskap av simkunnig, badande vuxen över 18 år. Den vuxne ansvarar för medföljande barn under hela besöket.
• Barn över 9 år som kan simma 200 meter samt läsa och förstå skyltar och säkerhetsinstruktioner, är välkomna till simhallarna utan medföljande vuxen.
• Fritidsenheten förbehåller sig rätten att göra simtest.
• Max antal medföljande barn under 9 år är tre (3) per badande, simkunnig vuxen över 18 år.
• Max antal medföljande icke simkunniga barn och unga under 18 år är tre (3) per badande, simkunnig vuxen över 18 år.
• Vid simundervisning och ledarledda aktiviteter kan andra regler gälla.
• På relaxavdelningen i Bollnäs Simhall är åldersgränsen 18 år måndag-fredag.

Maxantal badande
För samtliga simhallar och bassänger finns ett maxantal tillåtna badande per timme.
Maxantalet finns för att kunna garantera vattenkvaliteten utifrån reningsverkens kapacitet.
När många besökare vill bada samtidigt använder vi kösystem för att begränsa insläpp, och maxtiden för bad är då 2 timmar.

Pensionärs- & studeranderabatter
För att köpa entrébiljett eller kort till pensionärsrabatt behöver kunden kunna visa upp något av följande:
• Legitimation (från 65 år)
• Pensionärsintyg från Pensionsmyndigheten
• Giltigt förmånsintyg från Försäkringskassan för sjuk-, aktivitets- eller handikappersättning

För att köpa entrébiljett eller kort till studeranderabatt behöver kunden kunna visa upp något av följande:
• Giltigt studerandebevis såsom Mecenatkortet eller Studentkortet.
• Giltigt intyg om heltidsstudier vid Komvux eller SFI.

Giltig legitimation med foto måste kunna uppvisas vid köp och nyttjande av rabatterad entrébiljett eller kort.

Delbetalning av kort
Delbetalningsavtal kan tecknas vid köp av bad- och träningskort med en bindningstid på minst tolv (12) månader. Betalning sker med månadsinbetalning via faktura. Kunden kan via sin internetbank välja e-faktura.
• Första betalningen görs i samband med tecknande av avtal och kunden betalar då för innevarande och nästkommande månad.
• Avtal med delbetalning är bindande i tolv (12) månader.
• Efter bindningstiden kan avtalet sägas upp med en (1) månads uppsägningstid.
• För personer under 18 år krävs målsmans underskrift samt en myndig betalningsansvarig.
• Alla delbetalningsavtal är löpande vilket innebär att avtalet måste sägas upp av kunden för att avtalet skall sluta gälla.

Frysning av kort
Årskort:
Årskort kan frysas framåt i tiden i högst 90 dagar, mot en avgift på 200 kr per frysningstillfälle. Årskortet giltighetstid förlängs då med motsvarande antal dagar.

Delbetalningsavtal:
Kort som betalas via delbetalningsavtal kan, efter att bindningstiden om tolv (12) månader passerat, frysas framåt i tiden i högst 90 dagar per år, mot en avgift på 200 kr per frysningstillfälle. Frysning ger då betalningsfria månader.

Frysning kan endast ske framåt i tiden och endast i hela månader. Minimigräns 30 dagar.

Force Majeure
Vid händelser som beror på omständigheter utanför Teknik- och fritidsnämndens kontroll och som skäligen inte kunnat förutses, undvikas eller övervinnas, kan inte Teknik- och fritidsnämnden hållas ansvarig för hinder i eller begränsningar av verksamhet i egen regi eller verksamhet i förhyrd lokal, anläggning eller utrustning. Exempel på sådan omständighet kan vara vatten- eller brandskada, strejk, lockout, naturkatastrof, allvarlig smittspridning och myndighetsbeslut. Teknik- och fritidsnämnden förbehåller sig rätten att under sådana omständigheter avbryta, begränsa eller anpassa verksamhet eller uthyrning utan att ersättning utgår.

Prislista

Bollnäs Sporthall
Hedgatan 10
821 32 Bollnäs
Skicka e-post
Reception:
0278 - 250 79
Gymmet:
0278 - 252 40
Hitta hit
Öppettider

Arbrå Sporthall
Elevvägen 5
820 10 Arbrå
Skicka e-post
0278 - 252 28
Hitta hit
Öppettider

Kilafors Sporthall
Skolgatan 1
823 30 Kilafors
Skicka e-post
0278 - 252 38
Hitta hit
Öppettider

Höghammarhallen
Höghammarvägen 16
821 50 Bollnäs
Skicka e-post
0278 - 251 74
Hitta hit
Öppettider