Social hållbarhet

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende till varandra och är delaktiga i samhällsutvecklingen.

Social hållbarhet = Folkhälsa + mänskliga rättigheter

Bollnäs kommunkoncerns program för social hållbarhet Pdf, 854.2 kB, öppnas i nytt fönster. fungerar som ett ”paraply” för många olika områden som påverkar människors välmående och hälsa.

Programmet utgår från:

Tre målområden

Programmet innehåller tre målområden som det ska vara extra fokus på. Målområdena har tagits fram med enkäten om hållbar utveckling ”vårt hållbara Bollnäs kommun” som underlag.

  1. Kunskaper, utbildning och lärande
  2. Arbete, sysselsättning och försörjningsmöjligheter
  3. Demokrati, delaktighet, inflytande och alla människors lika värde

Genom att arbeta med att förändra strukturer för att det ska bli jämlika förutsättningar för alla kommer målen lättare nås.

Bilden visar att om man förändrar strukturer så kan alla få samma förutsättningar.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 september 2022 kl. 08.59

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot