Att gifta sig

Borgerlig vigsel i Sverige är ett alternativ till religiös vigsel. Borgerlig vigsel är i likhet med religiös vigsel juridiskt bindande. Äktenskapet är könsneutralt. De som ingår äktenskap kan antingen vara en man och en kvinna eller två kvinnor eller två män.

Den borgerliga vigselceremonin är kostnadsfri och sker vanligtvis i Hälsingerummet på våning 7 i Bollnäs stadshus. Ceremonin kan även genomföras på annan plats.

Inför ceremonin måste ni som brudpar ansöka om hindersprövning för vigsel. Det intyget ansöker ni om hos Skatteverket.

Glöm inte att ta med era beviljade intyg till vigseln.

Två myndiga personer behöver närvara som vittnen vid vigseln.

Om ni inte har möjlighet att ordna egna vittnen kan två av kommunstyrelsekontorets personal medverka, förutsatt att vigseln sker i Bollnäs stadshus.

Vigselförrättare att välja bland är:

Marie Centerwall

Kristoffer Lindberg

Ingrid Hammarberg

Olov Nilsson Sträng

Maud Kvarnäng

Evy Degerman

Christina Wall

Åsa Äng Eriksson

Kenneth Nilshem

Per-Erik Andersson

Irene Frank

Lasse Feldtblad

Bengt Lindstedt

Hans-Gunnar Johansson

Anders Flodin Lund

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 mars 2022 kl. 11.04

Lämna synpunkt eller rapportera fel på sidan till:

Sidfot